Vacatures

Bestuurslid Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag organiseert sinds 25 jaar de jaarlijkse 4 mei ceremonie bij het internationaal homomonument in Den Haag. Het monument heeft sinds 2015 een prominente plek op de Koekamp nabij Den Haag CS. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende publieke deelname aan de 4 mei ceremonie.

De organisatie van de ceremonie wordt door de stichting gecoördineerd in samenwerking met het COC Haaglanden en de gemeente Den Haag.

Daarnaast zijn LHBTI-zangkoren, de politie, toeleveringsbedrijven en maatschappelijke organisaties bij de organisatie betrokken. Het bestuur van de stichting is zelf ook actief met de voorbereidingen en de uitvoering op 4 mei. De voorbereidingen bestaan vooral uit reguliere, doorgaans maandelijkse, avondbijeenkomsten in aanloop naar 4 mei en het voeren van overleg en afstemming met betrokkenen.

De onderlinge sfeer in het bestuur is amicaal en we stropen zelf de mouwen op. Het gaat hier om onbezoldigde functies, vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed.

Naast het organiseren van de 4 mei ceremonie streeft de stichting naar een actievere rol voor het monument en de locatie. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt en neergelegd in een plan met de werknaam ‘Pridepark The Hague’. De komende jaren zal er nog veel moeten gebeuren om deze ideeën ook gerealiseerd te krijgen.

Om dit alles te kunnen volbrengen zoeken wij uitbreiding van ons bestuur.

Profiel:

  • Een positieve en betrokken mentale instelling.
  • Creatief en praktisch gericht.
  • Bij voorkeur enige kennis en gebruik van social media/ websites.

Op dit moment zijn er twee vacatures in ons bestuur.

Inlichtingen: