Nieuws

Regenboogbank geplaatst | 19 juli 2021

Bij het Internationaal Homomonument is een bank geplaatst in de kleuren van de regenboog. Lees verder…

4 mei herdenking Internationaal Homomonument | 31 april 2021

Op 4 mei staan we stil bij de gevallenen en onze vrijheid. Vanwege coronaregels heeft de herdenking ook dit jaar een ander karakter, maar wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar is het onderwerp te belangrijk voor. Lees verder…

On 4 May we will reflect on the fallen and our freedom. Because of the corona pandemic, this year’s commemoration also has a different character, but we do not want to let this day pass unnoticed. The subject is too important for that. Continue reading…

Rob van Hertum overleden | 4 april 2021

Op 29 maart jongstleden is Rob van Hertum op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds de jaren tachtig lid van het bestuur van het Internationaal Homomonument en een dierbaar mens om mee samen te werken. Lees verder…

Motie Internationaal Homomonument in de Haagse gemeenteraad | 21 januari 2021

Vandaag werd in de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen het monument meer betekenis en bekendheid te helpen geven in de stad en bij LHBTI/Queer activiteiten en bijzondere dagen. Het college werd opgeroepen om hierover in gesprek te gaan met Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. Lees verder…

Bijzonder optreden bij Internationaal Homomonument | 15 juli 2020

Op 2 juli 2020 vond een bijzonder optreden plaats bij het monument, waarvan een video opname is gemaakt. Meer over het lied van de 18-jarige singer-songwriter Raquel Benito Martin over haar coming out lees je hier…

Publicatie videoboodschappen 4 mei | 4 mei 2020

Nu een fysieke ceremonie bij het monument niet mogelijk is heeft de stichting Internationaal Homomonument voor een digitale ceremonie gekozen, om op deze wijze toch de mensen die dit jaar genodigd waren om te spreken, hun verhaal te laten doen middels een video opname. Je kan deze hier bekijken…

Videoboodschappen 4 mei herdenking | 1 mei 2020

De organisatie gaat in verband met het Coronavirus COVID-19 op een andere wijze aandacht besteden aan 4 mei. Dit wordt gedaan in de vorm van videoboodschappen van de sprekers. Lees verder …

4 mei herdenking afgelast | 24 maart 2020

Vanwege het Coronavirus COVID-19 gaat de herdenking op 4 mei 2020 bij het Internationaal Homomonument niet door. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om op een andere wijze toch aandacht te kunnen besteden aan 4 mei. Lees verder …

The Hague Pride 2019  | 8 mei 2019

Tijdens The Hague Pride 2019 zullen op 8 juni twee onderdelen deels plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument, dat die dag dient als startpunt van ‘The Hague Pride Walk’ en ‘The Royal Rainbow Parade’. Lees verder …

Oproep minister voor dialoog en begrip | 4 mei 2019

Tijdens deze 25e herdenking bij het Internationaal Homomonument deed minister Ingrid van Engelshoven voor ca. 250 aanwezigen een oproep door dialoog te werken aan het realiseren van een klimaat, waarin LHBTI’ers zich vrij kunnen voelen om overal zichzelf te zijn. De minister beloofde de aanwezigen haar voortdurende waakzaamheid voor LHBTI-rechten. Lees verder …

25ste herdenking | 3 mei 2019

Op 4 mei 2019 vindt bij het Internationaal Homomonument Den Haag de 4 mei herdenking plaats, voor de vijfentwintigste keer, met als spreker onder meer minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder …

 Programma herdenking 4 mei 2019 | 23 maart 2019

Programma 4 mei 2019. Dit jaar is gekozen voor het thema – In dialoog met de samenleving – omdat nationaal en internationaal gezien de rechten van de LHBTI-gemeenschap, veelal door onbegrip, steeds meer onder druk komen te staan. Lees verder …

Minister Van Engelshoven bij herdenking 4 mei 2019 | 30 november 2018

Minister Ingrid van Engelshoven zal gastspreker zijn op 4 mei 2019. Lees verder …

Indrukwekkende herdenking 4 mei 2018

Door ongeveer 300 aanwezigen werd stil gestaan bij de mensenrechten die nog altijd onder druk staan. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, riep op tot het elkaar steunen om samen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Gevolmachtigd ambassadeur van Canada, Sabine Nölke, wees op de grondwet van Canada waarin bescherming tegen homodiscriminatie is vastgelegd. Lees verder …