Over ons


Oprichting

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is opgericht op 16 oktober 1987, met als doel belangstelling te genereren en fondsen te verwerven voor het realiseren van een monument. Na de realisatie van het monument is het in eigendom overgedragen aan de gemeente Den Haag. Na de overdracht van het monument is de stichting zich gaan toeleggen op andere doelen met betrekking tot het monument, zoals het organiseren van een jaarlijkse 4 mei herdenkingsceremonie.

Doelstellingen

In 2017 zijn de naam en de doelstellingen van de stichting dienovereenkomstig aangepast.

Tegenwoordig stelt de stichting zich ten doel om op alle mogelijke wijzen bekendheid te geven aan de tweeledige functie die het Internationaal Homomonument heeft:

  • De herinnering levend te houden aan de homoseksuelen en lesbiennes die vervolgd en/of gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog;
  • Een baken te zijn voor waakzaamheid tegen onderdrukking van homoseksuelen en lesbiennes zowel nationaal als internationaal, en zo een bijdrage te leveren aan de emancipatiestrijd van LHBT’ers.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door onder meer het verzorgen van publicaties en het organiseren van ceremonies en activiteiten, met name in de nabijheid van het monument, die de emancipatie van de LHBT’ers kunnen bevorderen.

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit de volgende personen:

Sander van der Eijk, voorzitter

Vijay Jitan, penningmeester

Hendrik Jan van Dijk, secretaris

Ton van Zeeland, bestuurslid

Jurgen Schouten, bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41154938

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 816174131

Bankrekening: NL49 INGB 0004475979

Contact

E-mail: contact@internationaal-homomonument-denhaag.com

Postadres: Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag

Internationaal Homomonument op 4 mei
4 mei herdenking bij het monument