Internationaal Homomonument

Het Internationaal Homomonument in Den Haag speelt in toenemende mate een rol in de LHBTI gemeenschap van Den Haag: Als teken van zichtbaarheid in de samenleving, als verbindend symbool en als baken voor waakzaamheid tegen onderdrukking en vervolging. Lees verder…

The International Homomonument in The Hague increasingly serves a function for the LGBTI community of The Hague: As a sign of visibility in society, as a connecting symbol and as a beacon for vigilance against oppression and persecution. Continue reading…